EMLAKÇILIK MESLEK ETİĞİ İLKELERİ:

  • Sorumluluk: Meslek mensuplarının müşterilerine, işverenlerine ve kamuya olan sorumluluklarıdır. Bu emlakçı için “emlakçı- müşteri ilişkisi”, işverenler için “çalışan- işletme ilişkisi” biçimindedir.
  • Kamu Yararı: Meslek mensupları kamu yararına uygun davranmayı ilke edinmek zorundadır,bu sosyal sorumluluğun da bir gereğidir. Emlakçı kamuoyunun güvenine önem vermeli ve mesleğinin güvenirliliğini ve imajını her şeyin üstünde tutmalıdır.
  • Dürüstlük: Kamuoyunun güvenini sağlamak ve bu güveni korumak üzere, meslek mensupları mesleki yetki ve sorumluluklarını dürüstlük bilincini özümsemiş kişiler olarak yerine getirmek zorundadır. Emlakçılar için bu konu çok önemlidir ve dikkat edilmesi gereklidir.
  • Tarafsızlık ve Bağımsızlık: Emlakçılık mesleği mensupları mesleklerini yerine getirirken, her türlü çıkar çatışmasından uzak kalarak tarafsızlığını korumalı tarafsız ve objektif olmalıdır. Emlakçı işinin her aşamasında, dürüstlüğünü ve objektifliğini korumalı, bunun yanında işinin her aşamasında yapması gereken hazırlıklar ve vermesi gereken bilgiler, belgeler tam, doğru, gerçekçi ve eksiksiz hazır olmalıdır.
  • Mesleki Özen: Meslek mensupları gereken eğitim, bilgi, tecrübe ve teknik bilgiye ve ahlaki standartlara sahip olmalıdırlar. Ahlaki kurallara ve mesleki etik kodlara uymalı, mesleklerini etiğe uygun olarak gerçekleştirmelidirler. Ayrıca ihtiyaç halinde konusunda uzman kişilerden yardım talep etmelidirler.
  • Hizmetin Kapsamı ve Niteliği: Emlakçılık mesleği mensupları çeşitli taleplerle gelen müşteriye tam, eksiksiz ve etiğe uygun hizmet vermenin dışında, üstlenecekleri diğer hizmetlerde de nitelik ve kapsam belirlemede meslek ahlakına uygun davranmalı ve gereken titizliği göstermelidir.